środa, 24 sierpnia 2016

Od 4 pazdziernika w Muzeum Narodowym w Warszawie - Biedermeier.

4 października 2017 – 7 stycznia 2018 Muzeum Narodowe w Warszawie

Interesująca propozycja dla wszystkich miłośników stylu.

Biedermeier narodził się w krajach niemieckich po Kongresie Wiedeńskim (1815) i trwał do Wiosny Ludów (1848); wywarł znaczący wpływ na całą Europę. Wystawa, na której pokażemy ponad 300 eksponatów: obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, obejmie zarówno niemiecką, jak i narodowe odmiany kierunku, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki biedermeieru na ziemiach polskich – Królestwa Polskiego,  Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Galicji czy Wileńszczyzny. Dlatego obok dzieł takich artystów jak Ferdinand Waldmüller, Domenico Quaglio, Carl Spitzweg, Moritz von Schwind prezentowane będą prace Jana Chruckiego, Aleksandra Gryglewskiego, Rafała Hadziewicza, Wincentego Kasprzyckiego, Marcina Zaleskiego.


Meble biedermeierowskie – zwłaszcza te powstające w Niemczech i na ziemiach polskich powstawały głównie z drewna dębowego, mahoniowego i orzechowego, ponadto używano drewna gruszy, wiśni czy czereśni. Biedermeier rosyjski wykorzystywał głównie brzozę i fornir czeczotowy bo to układ słoi drewna był obok formy najważniejszą formą dekoracji. Dodatkową ozdobą takich mebli były intarsjowania oraz mosiężne dodatki.