poniedziałek, 13 stycznia 2014

Andre-Charles Boulle. Jego czasy. Wstęp.

Charles'owi Boulle przyszło żyć w złotych latach sztuki. Choć Francja nigdy do końca nie rozsmakowała się tak bardzo w baroku jak Włochy, czy Niemcy, to jednak wywarła na ten nurt olbrzymi wpływ. Powodem tego stał się "dom" Ludwika XIV: Wersal. Zarówno pałac jak i otaczające go ogrody naśladowano potem w całej Europie.
Jean Baptiste Colbert, główny doradca Ludwika, wielki zwolennik monarchii, przyjął do służby królewskiej cały zespół artystów, twórców Vaux-le-Vicomte. Jego celem był - między innymi - przebudowa Luwru, który stać się miał pomnikiem narodowej chwały. W tym celu, w czerwcu 1665 roku do Paryża przybywa sam Bernini, jednak jego śmiałe projekty rozbudowania Luwru zostają odrzucone przez Ludwika.  Finalnie powołano trójosobowy zespół składający się z Le Vau, Le Brun oraz Claude Perrault. Wzorem dla architektów miał być bogato ilustrowany traktat Witruwiusza. Pamiętać należy, że pierwotnie Luwr był  budowlą gotycką usytuowaną pod Paryżem

XVII dla Paryża jest niezwykle interesującym okresem, Henryk IV zapoczątkował wiele zmian, niszczył i budował...cdn.